לקוחות המשרד

כללי

 • הספרייה הלאומית

 • האקדמיה ללשון העברית

 • האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 • בית אבי חי

 • הקרן לירושלים 

 • מעלה - בית ספר לקולנוע ולטלוויזיה ע"ש אורי אליצור

 • תזמורת פירקת אלנור

 • מכון ירושלים למחקרי מדיניות

 • החברה הירושלמית למינהלים ומרכזים קהילתיים

 • פסטיבל הפיוט

 • פסטיבל יהודי בינלאומי לתרבות עכשווית

 • עמק הצבאים בירושלים

 • הכנס העולמי של המרכזים היהודיים העולמיים - WCJCC

 • הספר "פרקי אבות – פירוש ישראלי חדש" (בהוצאת קרן אבי חי וידיעות אחרונות)

 • בית עגנון

 • עמותת 50 פלוס מינוס

 • תוכנית ויסקונסין – ירושלים (חברת "אמין")

 • פרויקט נביא נביא

 • יריד בצלאל לאומנויות

 • תיאטרון מסתורין

 • בין שמיים וארץ 


עיריית ירושלים

 • קיץ בכיכר ספרא

 • פסטיבל ירושלים לאמנויות

 • קיץ בחצרות העיר

 • יחסי ציבור לבתי ספר המקבלים פרסי חינוך

 • פסטיבל יוצרים  צמי"ד - פסטיבל תיאטרון, מוסיקה ומחול של נכים ובעלי צרכים מיוחדים

 • מיזם "עיר פוגשת אמנות" לעידוד וקידום אמנים צעירים בירושלים

 • ניהול קמפיין הבחירות למינהלים הקהילתיים בשנים 2010-2012

 • פרס יהודה עמיחי
   

פרו בונו

 • יעוץ תקשורתי ואסטרטגי לשבוס - מיזם לתחבורה ירושלמית שיתופית בשבת.

 • ניהול הקמפיין נגד סגירת מרכז הגמילה מסמים לבני נוער בליפתא.

 • יעוץ תקשורתי ואסטרטגי לעמותות ולאירגונים הפועלים לקידום רווחת נכים ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בישראל.